Děkujeme vám, že jste se zapojili do našeho vánočního projektu. V únoru 2019 jsme předali vybrané částky jednotlivým neziskovkám.

Celkem přispěno na všechny projekty:

4 0 7 2 5 0